OMA - Okra Motorvrienden Antwerpen is een erkend onderdeel van OKRA

  

Open, Kristelijk, Respectvol en Actief

 

Een hecht groepje van vier motards ligt aan de basis van de oprichting van de OMA 's in 2006.Zij hadden slechts één doel  voor ogen, de vriendschapsbanden tussen mensen met dezelfde interesse te versterken en om samen op een veilige manier te genieten van de vrijheid en het zalige gevoel van motorrijden, zonder enige concurrentie of rivaliteit.

Van onze leden wordt dan ook verwacht dat zij zich vriendschappelijk, collegiaal en sportief gedragen onder het motto “samen uit samen thuis”. Alle leden hebben dan ook volledige inspraak en inbreng bij al onze activiteiten, zowel wat betreft de maandelijkse ritten, de vakantiebestemmingen als de cultureel geïnspireerde uitstappen. 

OMA is ondertussen uitgegroeid tot een club van 88 enthousiaste leden .

Heb jij interesse?

Kom dan zeker eens langs op één van onze maandelijkse motorritten, iedere 3de vrijdag van de maand, contacteer echter vooraf onze ledenadministratie - contact - en oordeel zelf of je geroepen bent om deel uit te maken van deze leuke bende. 

 

Volgens een kranige Limburgse motorrijder zijn er twee groepen motards:

- zij die reeds gevallen zijn en - zij die nog moeten vallen