· 

Links


Algemeen

 

» Noodnummer.be

 

Dx-Solutions uit Harelbeke, West-vlaanderen exploiteert noodnummer.be. De bedoeling van   noodnummer.be is een centraal punt van noodnummers te creëren op het net. Met verwijzingen   naar websites, waarvan je niet eens het bestaan ervan kon vermoeden.

 

» 4411

 

Met 4411 gaat betalen voor parkeren vanzelf.
Geen kleingeld meer nodig. Portefeuille vergeten of geen kleingeld op zak? Geen probleem! Wij maken het meedragen van gepast kleingeld overbodig. Het enige wat je nodig hebt, is je smartphone. Betalen voor parkeerruimtes doe je veilig, eenvoudig en snel via sms of onze app. Dankzij 4411 is parkeren absoluut geen stressvolle ervaring meer!

 

GPS

 

» WAZE

 

Rij elke dag de beste route, dankzij real–time hulp van andere bestuurders.
Waze is 's werelds grootste op community gebaseerde verkeers- en navigatie app. Vergezel andere chauffeurs in je regio die real-time verkeersinformatie delen, zodat iedereen tijdswinst kan maken en kan besparen op brandstofkosten tijdens je dagelijkse rit.

 

Belgium be

 

» R!SICO-iNFO.be

 

Informeer Je!
Waarom zich informeren?
Een geïnformeerde burger is er twee waard

 

Waarom moet ik me zorgen maken? Er zijn toch geen risico’s in mijn gemeente!”

 

Helaas, geen enkele gemeente is vrijgesteld van risico’s. Natuurfenomenen als storm, hagel, hevige regenval, overstromingen, ea. kunnen zich overal voordoen.

 

Een grote industriebrand in de omgeving, een gaslek of een treinongeval kan ertoe leiden dat je thuis, op het werk of onderweg betrokken raakt bij een noodsituatie, ondanks alle veiligheidsvoorzorgen. Het nul-risico bestaat dus niet.

 

Om snel en gepast te kunnen reageren, is het belangrijk dat je je informeert over de verschillende dagelijkse of uitzonderlijke risico’s die zich kunnen voordoen.

 

Door je te informeren over wat je kan doen VÓÓR, TIJDENS en NA een noodsituatie, kan je jezelf, en je gezin, goed voorbereiden om snel te handelen, vooral wanneer elke minuut telt.

Logo Vlaanderen

» Vlaanderen.be

 


Vlaanderen.be is de officiële website van de Vlaamse overheid en is voor burgers een brede toegangspoort tot de informatie van de Vlaamse overheid. De informatie op deze website is begrijpbaar, toegankelijk en gebruikersgericht. Via enkele inhoudelijke thema's vindt u snel de gezochte informatie.

 

 

 

 

Belgium be

 

Logo België

 

belgium.be
Informatie en diensten van de overheid

 

Toegang tot de officiële websites

Meer dan 1200 officiële Belgische instanties hebben een internetsite! Tal van instellingen zijn op het internet aanwezig, op alle mogelijke machtsniveaus. Hun sites bieden een waaier van praktische informatie, transactiediensten, publicaties die u kunt downloaden, contactpunten, video's …

 

Het is dus niet altijd eenvoudig om meteen te vinden wat u zoekt – zelfs met de krachtigste zoekmachine. Evenmin is het eenvoudig om te achterhalen wie in België bevoegd is voor welke materie.

 

De portaalsite Belgium.be is een hulpmiddel voor alle gebruikers die op zoek zijn naar informatie.

Hij biedt onder andere:

  • themapagina's die in heldere taal zijn opgesteld
  • catalogussen met websites, online diensten …
  • een zoekmachine waarmee u officiële websites kunt doorzoeken

Bovendien biedt Belgium.be ook heel wat actuele informatie. Regelmatig brengt de site nieuws over de openbare diensten (beslissingen, nieuwe reglementeringen, evenementen, publicaties …).

 

België is er voor iedereen

Het deel 'Over België' van de portaalsite is de ideale startplaats voor wie meer wil weten over ons land.

 

De portaalsite Belgium.be is een initiatief van de federale overheidsdiensten. De site werd ontwikkeld en wordt onderhouden door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), in nauwe samenwerking met de verschillende federale overheidsdiensten en de openbare diensten van de gewesten en de gemeenschappen.

 

De portaalsite Belgium.be biedt een eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke toegang tot de informatie en diensten van de FOD's.

 

Belgium be

 

» BE Alert

 

Meteen verwittigd bij een noodsituatie: schrijf je in!
Jouw gegevens worden gebruikt om je in een noodsituatie te verwittigen. Zowel jouw inschrijving als de berichten die je zal ontvangen zijn gratis.

 

Belgium be

 

Logo Nationaal Crisiscentrum

» Nationaal Crisiscentrum

 

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) staat 24/7 ten dienste van diverse overheden en hulpdiensten.
Missies
Het NCCN wil een betrouwbare en neutrale partner zijn voor overheden, veiligheidsdiensten, disciplines en administraties met oog op het versterken van de veiligheid en de weerbaarheid van ons land.  Dit vertaalt zich in de volgende missies
  1. Weerbaarheid van onze samenleving verhogen: het NCCN werkt een globale strategie uit om de weerbaarheid van onze samenleving te verhogen. Onderdelen van deze strategie zijn het ontwikkelen van een methodologie voor nationale en operationele risicoanalyses, het opzetten van preventieve informatiecampagnes over risico’s in België, het coördineren van de beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren,  het bijdragen aan de maritieme veiligheid, cybersecurity, … 
  2. Organiseren van de noodplanning en het crisisbeheer op nationaal niveau:  Het NCCN staat in voor de organisatie en coördinatie van de noodplanning en crisisbeheer op nationaal niveau. Het NCCN beschikt hiervoor over performante, aangepaste en adequate infrastructuur, personeel en procedures. Het NCCN werkt daarvoor ook samen met internationale partners en partnerorganisaties (EU, NAVO, UN, …) 
  3. Een actieve waakzaamheid verzekeren: als nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering, verzamelt en analyseert het NCCN 24/7 alle meldingen die een impact kunnen hebben op de veiligheid van ons land en verspreidt deze informatie naar de bevoegde instanties. Het NCCN coördineert eveneens de veiligheid van grote evenementen en de bescherming van personen en instellingen in België. 
  4. Verwerken van passagiersgegevens (BelPIU): de Belgische Passagierseenheid binnen het NCCN verzamelt, behandelt en slaat gegevens op van passagiers die via internationaal transport reizen in de strijd tegen terrorisme en zware en georganiseerde criminaliteit.