· 

Technische keuring van motorfietsen


Technische keuring van motorfietsen

   

Motorfietsen moeten vanaf 1 januari 2022 verplicht naar de keuring bij verkoop en na ongeval. Die beslissing komt er na een principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering. Ze is het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU en kadert binnen het nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan met als ambitie nul verkeersdoden tegen 2050. Motorfietsen zullen dus niet onderworpen worden aan een periodieke keuring. 

 Vanaf wanneer?

 

De principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering voorziet 1 januari 2022 als startdatum.

 

De erkende keuringsinstellingen zullen de komende maanden de nodige investeringen en opleidingen voor het personeel voorzien. Verwacht wordt dat jaarlijks ongeveer 30.000 keuringen voor verkoop en ongeveer 200 keuringen na ongeval zullen gebeuren.

 

Welke voertuigen?

 

Niet alle soorten motorfietsen vallen onder de nieuwe verplichting. Concreet gaat het om de volgende motorfietsen, driewielers en vierwielers:

 

  • motorfietsen van de categorieën, L3e, L4e, L5e en L7e;
  • motorfietsen met een verbrandingsmotor waarvan de cilinderinhoud groter is dan 125 kubieke centimeter;
  • elektrische of hybride motorfietsen met een maximumvermogen groter dan 11 kilowatt én een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur.
  • Lichtere motorfietsen zullen vooralsnog niet naar de keuring moeten.

 

Kostprijs

 

Het tarief van deze keuring moet nog worden vastgelegd. Het zal iets lager liggen dan het tarief voor een niet-periodieke keuring van een personenauto, die 60 euro bedraagt.


 

Waar?

 

De keuring zal plaatsvinden in een beperkt aantal keuringscentra, verspreid over heel Vlaanderen. In die keuringscentra zal er een aparte lijn voor motorfietsen worden opgezet.

 

Volgende stappen

 

Na de principiële goedkeuring vraagt de Vlaamse overheid advies aan de Vlaamse raadgevende commissie administratie-nijverheid en de Raad van State. Daarnaast zal ook verder overleg gebeuren met de andere twee gewesten om een uniforme keuring voor motorfietsen te implementeren. Ten slotte zal de Vlaamse overheid ook verder afstemmen met GOCA Vlaanderen, de groepering van de Vlaamse erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, en belangenorganisaties. Na verwerking van alle adviezen zal het BVR mogelijk aangepast worden. De definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering wordt dit najaar verwacht.