Posts met de tag motorkeuringTECHNISCHE KEURING MOTOREN: VEEL VRAGEN, GEEN ANTWOORDEN
Motor · 01. september 2021
De kogel is wat onverwacht dan toch nog door de kerk gegaan. Vanaf 1 januari 2022 komt er een technische keuring voor motorfietsen, opgelegd vanuit Europa na een omzeggens typisch Belgische toestand. Maar hoe zit de vork exact aan de steel? Dat probeerden we uit te zoeken.
Technische keuring van motorfietsen
Motor · 27. augustus 2021
Technische keuring van motorfietsen Motorfietsen moeten vanaf 1 januari 2022 verplicht naar de keuring bij verkoop en na ongeval. Die beslissing komt er na een principiële goedkeuring door de Vlaamse Regering. Ze is het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU en kadert binnen het nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan met als ambitie nul verkeersdoden tegen 2050. Motorfietsen zullen dus niet onderworpen worden aan een periodieke keuring.

Vanaf 1 januari 2022 komt er een motorkeuring
Motor · 10. maart 2021
De kogel is door de kerk, de motorkeuring komt er en wel vanaf & januari 2022. Verrassend, maar anderzijds toch weer niet, want België blijkt een slechte leerling in de Europese klas; er was immers een mogelijkheid om de keuring af te wenden.
Wordt de motorkeuring van 2022 verlaat Wat is de stand van zaken?
Motor · 20. november 2020
Omdat België een slechte leerling was in de klas voor extra veiligheid voor motorrijders in het verkeer, verplicht Europa ons land om vanaf 2022 motoren te gaan keuren. Maar wordt de motorkeuring van 2022 verlaat? Wat is de stand van zaken nu? Wanneer valt wat precies te verwachten?